Archiv článků

Bezpečnost dětí

30.04.2012 13:56
Navzdory znepokojujícím faktům o sexuálním zneužití, starostem s užívání drog, pitím alkoholu a inhalováním těkavých látek, obavám z šikanování a jiných problémů existuje mnoho případů, kdy se znalost naučených preventivních metod doopravdy vyplatila. Děti samy uvádějí, že si v dané situaci...

Co může udělat rodič, aby jeho dítě nekouřilo

30.04.2012 13:56
Všímat si naplnění volného času dítěte, podporovat u dítěte tvořivost a záliby (zejména sportovní). Angažované dítě má menší předpoklady k užívání návykových látek. Dostatečně dítě oceňovat a chválit za dobrá rozhodnutí, za úspěchy atd. (dítě, které se cítí být oceněno má menší...

Dobrý základ pro nový životní styl

30.04.2012 13:54
citováno z knihy "Žít naplno" Julian Melgosa Mým přáním je, abyste ve svém náročném úkolu výchovy dospívajících nezapomínali ani na duchovní aspekt, který tvoří vyšší lidský rozměr a mladým lidem poskytuje vyváženost a stabilitu. Budete-li věnovat pozornost tomuto aspektu jste na...
Záznamy: 1 - 3 ze 3