Bezpečnost dětí

30.04.2012 13:56

Navzdory znepokojujícím faktům o sexuálním zneužití, starostem s užívání drog, pitím alkoholu a inhalováním těkavých látek, obavám z šikanování a jiných problémů existuje mnoho případů, kdy se znalost naučených preventivních metod doopravdy vyplatila. Děti samy uvádějí, že si v dané situaci uměly poradit, protože o tom předtím nejen přemýšlely, ale určitá bezpečnostní opatření si i prakticky procvičily.

Dvanáctiletá Jana právě procházela se svým devítiletým bratrem Eduardem širokým, veřejnosti přístupným prostranstvím, když jim zastoupili cestu dva mladíci a pokoušeli se je napadnout. Obě děti začaly volat o pomoc a zároveň útočníky kopaly a ztropily všeobecný rozruch. Mladíkům nezbylo než se dát na útěk a naše děti neváhaly a šly přivolat pomoc. Spojily se s rodiči, kteří zatelefonovali na policii. Pravda, děti z toho trošku otřesené byly, ale nic se jim nestalo.

Na veřejném záchodě v centru obce přistoupil k devítilité holčičce neznámý muž a snažil se ji uchopit. Ta se dala do křiku, co jí hrdlo stačilo, a přitom ještě onoho muže vší silou kopla do holeně. To jej paralyzovalo na dost dlouhou dobu, aby mohla utéci a přivolat pomoc.

Jedenáctileté Šárce se stala nemilá příhoda na cestě domů ze školy. Zavolal na ni nějaký muž z auta. Ona se však k němu nepřiblížila, neboť věděla, jak je důležité zachovat si potřebný odstup, a naopak vběhla do blízkého obchodu.

Jednomu jedenáctiletému chlapci se stala nemilá příhoda. Na cestě ze školy domů se k chlapci přiblížil nějaký muž a pokusil se jej zatáhnout do auta. Hoch se dal do křiku, a tak se mu podařilo utéci. Na policii udal dosti dobrý popis onoho muže i auta.

Bylo by příliš nadnesené si myslet, že se dětem vždycky podaří vyhnout se každému nebezpečí, avšak ve všech právě zmíněných případech děti dokázali říci "ne" a přivolat pomoc. Nikdy nemůžeme vědět, zda se těmto i jiným dětem podaří uniknout každému riziku. Opravdu se zdá, že si děti lépe poradí v nebezpečných situacích, naučí-li se znát určité preventivní techniky. Při jejich znalostem si děti budou více věřit a nebudou už tak zranitelné.

Tím, že děti naučíme praktickým metodám vyhýbání nebezpečným situacím a vštípíme jim do mysli, že je mnohdy správné říci "ne", utéci, vyhledat pomoc nějaké dospělé osoby a nedodržovat slib mlčenlivosti v nekalých věcech, jim zároveň umožňujeme využívat vlastního úsudku ke své ochraně.

Všechny děti mají právo na bezpečí své vlastní osoby. Povinností nás dospělých je toto právo jim uhájit.