Co může udělat rodič, aby jeho dítě nekouřilo

30.04.2012 13:56
 1. Všímat si naplnění volného času dítěte, podporovat u dítěte tvořivost a záliby (zejména sportovní). Angažované dítě má menší předpoklady k užívání návykových látek.
 2. Dostatečně dítě oceňovat a chválit za dobrá rozhodnutí, za úspěchy atd. (dítě, které se cítí být oceněno má menší sklony k vyhledávání „náhradních odměn“)
 3. Podporovat v dítěti sebevědomí (sebevědomé dítě má nižší potřebu prosadit se v pochybných „rolích“). Emočně křehké děti jsou ve vyšším riziku!
 4. Nezakazovat, vyjadřovat s kuřáctvím nesouhlas, více vysvětlovat (zakazování vede ke kouření dítěte potají a ke ztrátě kontroly rodiče nad jeho chováním)
 5. Netrestat dítě za kouření hned, jakmile zjistíte, že si zakouřilo. Promluvit si s dítětem, vysvětlit mu reálná rizika plynoucí z kuřáctví (zejména riziko závislosti, negativa kouření u dospívajících, možné omezení ve výběru povolání, estetické vlivy, riziko nižšího sociálního zařazení atp. viz. např. www.kurakovaplice.cz. Nabídnout dítěti pravdivé informace vhodnou a zajímavou formou! Teprve po opakovaných problémech s kouřením hledat trest ve formě znevýhodnění (kapesné, užívání PC,.. atp.), zároveň však nabízet atraktivní alternativy místo kouření. Motivovat dítě k nekuřáctví.

POZOR! V případě, že je dítě již silně závislé na nikotinu tresty obvykle nepomohou, organismus dítěte, již vyžaduje pravidelnou dávku drogy!! Vhodná je proto návštěva odborníka, předejdete tak zbytečnému rozostření vztahů mezi dítětem a rodičem (testy závislosti na nikotinu k dispozici na www.zupu.cz)

 1. Motivovat dítě, aby nekouřilo, apelovat na nevýhody kouření při každé vhodné příležitosti, avšak pozor, aby dítě nezačalo kouření používat jako vzdor vůči rodičovské autoritě!!!
 2. Být dítěti nekuřáckým příkladem
 3. V případě, že rodiče kouří, nedovolit, aby bylo dítě vystaveno pasivnímu kouření (pasivní kuřák přijímá všechny škodliviny v tabákovém kouři, včetně nikotinu-jako jediné návykové látky, některé látky jsou dokonce v mnohonásobně vyšších koncentracích!)
 4. Podporovat v dítěti společenské kontakty s kamarády, u nichž je nižší předpoklad rizikového chování
 5. Spolupracovat se školou a dbát jejich doporučení
 6.  Nepodcenit problém, každé užití drogy je riziko

 

Pamatujte, že kuřáctví dítěte není chybou dítěte, ale dospělých!