Dobrý základ pro nový životní styl

30.04.2012 13:54

citováno z knihy "Žít naplno" Julian Melgosa

Mým přáním je, abyste ve svém náročném úkolu výchovy dospívajících nezapomínali ani na duchovní aspekt, který tvoří vyšší lidský rozměr a mladým lidem poskytuje vyváženost a stabilitu. Budete-li věnovat pozornost tomuto aspektu jste na cestě k novému životnímu stylu vaší rodiny.

Z mé osobní zkušenosti i z toho, co lze pozorovat v jiných rodinách, vyplývá, že jakýkoli životní styl, který nemá pevný základ, se snadno naruší, jakmile narazí na překážky, které život přináší. Proto mi dovolte zopakovat zásady nového životního stylu:

Komunikace a upřímný dialog. Ze vzájemného manželského i rodinného souznění se docela spontánně vytvoří přátelské vztahy. To je nejlepší ochrana před tím, aby děti nepodlehly nástrahám, které číhají v dnešním světě, nebo aby se bezdůvodně nepostavily proti svým rodičům.

Zdravý rozum a vyváženost. Důležité je vyhýbat se pokud možno negativním věcem a vědět, jak v pravý čas a moudře zaujmout pozitivní postoj.

Nevyslovujte souhlas (nebo nesouhlas) s určitým názorem jenom proto, že ho řekli dospělí (nebo mladí lidé), aniž byste jej nejprve analyzovali a porovnali, případně i ověřili.

Pravdivost a skromnost. Mladí lidé si váží těch, kdo žijí podle toho co říkají, ale dokáží být i shovívaví k chybám a slabostem dospělých, pokud je upřímně přiznají.

A především porozumění a tolerance - protože všichni máme svá omezení a chyby. "Lásku udržuje podaná ruka, a ne sevřená pěst."

Vychovávat dítě, to je jako házet kámen na klidnou hladinu rybníka. Výsledky našeho zacházení s dětmi budou ještě mnoho let rezonovat v jejich vlastních životech a rodinách, stejně jako se kruhy po dopadu malého kamínku rozbíhají po hladině do všech stran.

Mým přáním je, aby i vaše dospívající děti mohly nakonec s vaším přispěním dozrát v samostatné, šťastné a milující dospělé lidi, žíjící plnohodnotným a smysluplným životem. Jak napsal známý psychiatr Viktor E. Frankl: "Neexistuje člověk, pro něhož by život neměl přichystaný smysluplný úkol. Neexistuje situace, v níž by nám život přestal nabízet smysluplné možnosti."