Projekt "Škola v harmonii"

tento projekt běží od ledna 2012. Jedná se o celkový preventivní program pro základní školy. Realizuje se po dobu minimálně jednoho školního pololetí. Cílem projektu je zavést do škol celkový preventivní program, který se zábývá nejen problematikou šikany a návykových látek, ale i bezpečností (únosy..), důležitostí rodiny, finanční gramotností a podporou autority učitelů. Do projektu se mohou zapojit školy, které se potýkají s problematickou situací, nebo školy, které přivítají nové postřehy a nápady, jak preventivně působit.Díky finanční podpoře Nadace mezinárodní potřeby je tento program  pro školy ZDARMA.

více v záložce "Škola v harmonii"