Preventivní programy pro základní školy

 

Programy primární prevence máme sestavené pro každou třídu zvlášť tak, aby odpovídaly věkovým zvláštnostem daného věku. Všechny programy pro I. i II. stupeň jsou vedené zážitkovou formou, kde se žáci aktivně zapojují a vypracovávají různé úkoly. Tato metoda se nám nejvíce osvědčila, pro přirozené a zábavné předávání informací a dovedností. 

 

 

Lektoři našeho Centra prevence se těší na spolupráci s vaší školou :-)