9.třída

 

věkové zvláštnosti: psychický vývoj se stabilizuje, objevuje se experimentování v různých oblastech, touží po originalitě a intenzivních emoční prožitcích, snaha vyrovnat se dospělým, potřebují pocit jistoty a bezpečí, dokáží přijmout zodpovědnost, zvýšeně kritičtí k autoritám, sebepojetí se stále proměňuje, potřebují předem jasná pravidla.

 

Programy primární prevence pro 9. třídu:

 

Láska:

téma vztahy - program je dlouhý 45 min. V tomto věku se stávají emoce nejdůležitějším ukazatelem. Mladí lidé často dávají svůj vztah k druhému pohlaví nebo vztah k partě na vyšší místo než vztah k rodině. To do života přináší mnoho problémů a bolestných zkušeností. 

 

Moudří rádci:

téma autority našeho života - program dlouhý 45 min. V tomto věku je výrazná kritičnost k jakýmkoliv autoritám. Mladí lidé berou rodiče a učitele za své "nepřítele" a staré lidi za ty, kteří jenom zdržují. Pokusíme se tímto programem změnit jejich pohled a ukázat jim, že mít kolem sebe různé životní rádce se vyplatí a pro mnohé to může být i velkým životním obohacením. 

 

Občanský průkaz:

téma odpovědnost za svá rozhodnutí - program je dlouhý 45 min. Program jsme pojmenovali podle dokladu, který je velkým mezníkem v životě dospívajících. Cílem programu je seznámit žáky s odpovědností za sebe ale i za druhé. Dotkneme se lehce např tématu sex, alkohol, potrat... a jiných rizik, které mohou nastat po pomyslném mezníku v životě mladých. Důraz je kladen na zodpovědnost za svá rozhodnutí.