5.třída

 

Věkové zvláštnosti: uvědomování si ženské a mužské role, oddálení skupiny různého pohlaví, logická paměť, větší záměrná pozornost, obratnost a pohyblivost má společenskou hodnotu, 

 

Programy primární prevence pro 5. třídu:

 

My se přece známe:

téma přátelství, posílení kolektivu - program je dlouhý 45 min. Program na stmelování a posílení kolektivu. Pomocí různých her a aktivit se budeme vzájemně poznávat. Děti zjistí, kolik zajímavého toho o sobě navzájem neví. 

 

Moderní je nekouřit:

téma prevence kouření - program je dlouhý 45 min. Kouření přináší do života mnoho problémů a překážek. Proč je lepší nekouřit.