8.třída

 

Věkové zvláštnosti: Kritičnost v přístupu k okolnímu světu, vazby k rodině - snaha se lišit - vzdor, uvažování logické, hledání a vytváření vlastní identity, velký zájem o sebe, zranitelnost.

 

Programy primární prevence pro 8. třídu:

 

Vztahy:

téma komunikace, rodinné vztahy, vztah k autoritám: program je dlouhý 45 min. Člověk je společenská bytost, přesto v této oblasti se dostává do nejčastějších konfliktů. Je možné s každým dobře vycházet? Na tuto otázku se pokusíme najít odpověď. 

 

Problémy dospívání:

téma nešťastné lásky, rodina, škola, sebepoškozování, anorexie: Program je dlouhý 45 min. Mladí lidé v tomto věku prožívají všechno daleko intenzivněji, myslí si, že jim nikdo na světě nerozumí. Cílem programu je, ukázat mladým lidem, jak se dají jejich problémy řešit a že jim my dospělí rozumíme...sami jsme si tímto obdobím prošli...