1.třída

 

Věkové zvláštnosti: soustředění max. 15 min., rychlejší unavitelnost, myšlení je konkrétně názorné = vyšší city, svědomí a odpovědnost nejsou plně rozvinuty -nelze tedy přestupky posuzovat příliš přísně, fantazie spojená s citovými prožitky, může se objevit lhaní, respektují autoritu, přijímají příkazy bez mravních zásad - jen motivované odměnou a trestem, výrazná důvěřivost. 

 

Programy primární prevence pro 1. třídu:

 

"Zlobivé lopatičky"

téma přátelství, proti šikaně - program dlouhý 45 min. Filip s kamarády letí na pomoc do zátoky dětských ostrovů. Na tomto ostrově se rozšířila nemoc jménem šikana a má své neblahé následky. Společně s našimi kamarády Filipem, Tomem a Klárkou se pokusíme nakažené šikanou vyléčit.  Cílem celého programu je si uvědomit, že si musíme svůj charakter chránit. Nezaměřovat se na to, zda mi někdo neubližuje, ale zda neubližuji někomu já. Na závěr s dětmi složíme třídní slib potvrzený pečetí :-) 

 

"Na pouti"

téma bezpečnost, únosy - program je dlouhý 45 min. Nepozorný Filip se ztratí na pouti. Nemůže své kamarády najít, když v tom si ho všimne cizí a milý pán. Nabídne Filipovi, že mu kamarády pomůže najít. Snaží se ho ale z poutě odlákat na nedalekou louku...naštěstí vše dobře dopadne. Cílem programu je s dětmi nacvičit reakce na různé situace, jak velmi nebezpečným situacím předcházet. Celý program je formou hry tak, aby v dětech nevyvolával strach, ale naučil je přirozeně reagovat. Děti jsou v tomto věku velmi důvěřivé, proto je důležité naučit je se chránit.

 

"Království potravin"

téma zdravá strava - program je dlouhý 45 min. Tentokrát Filip s kamarády pomáhají v Království potravin. V tomto království nefunguje nic jak má. Filip a jeho kamarádi v něm budou muset nastolit pořádek.  Cílem programu je ukázat jak velké změny se v těle dějí když do něj přicházejí nezdravé potraviny.