7.třída

 

Věkové zvláštnosti: formální-abstraktní myšlení, hypotetické uvažování, kritický postoj, růst výkonnosti, ale snadná unavitelnost, teoretická sexuální zvídavost.

 

Programy primární prevence pro 7. třídu

 

Každý má své místo:

téma lidská rozdílnost, zdravé sebevědomí - program je dlouhý 45 min. Tento věk je kritický zejméne v oblasti vlastního sebepojetí. Mladí lidé začínají hledat svou identitu. Přichází velká touha někam patřit a s tím je spojený mnohdy pocit samoty a nepřijetí. Cílem programu je ukázat na to, že naše rozdílnost od druhých je předností. Dnešní mediální svět je postavený na uctívání ideálů, ale ve skutečném životě to tak není. Každý z nás je originál, který někam patří.