3.třída

 

Věkové zvláštnosti dětí: tvoří kamarádské vztahy podle bydliště nebo s kým sedí v lavici, hledání příčin jevů, chápání pojmu času a prostoru, zlepšuje se sebeovládání a samostatnost, proměnlivost citů, soutěživost, hovornost, kolísavá pozornost, filmy často považují za skutečnost. 

 

Programy primární prevence pro 3. třídu:

 

Nový spolužák:

téma přátelství, proti šikaně - program je dlouhý 45 min. Do Filipovy třídy se nastěhoval nový spolužák Alex . Třída se rozdělila na ty, kteří Alexe přehlížejí a na ty, kteří Alexe ve třídě nechtějí. Filipovi se postoj jeho spolužáků nelíbí a tak se s tím pokusí něco udělat...a jak to dopadne? Samozdřejmě, že dobře :-) Během programu se děti dozví, co to znamená dobrá parta a že každý spolužák, ať je jakýkoliv, má ve třídě své důležité místo. 

 

Zlověstný ostrov: 

téma protidrogová prevence - program je dlouhý 45 min. Na zlověstném ostrově se setkáme s nebezpečnou Drogerou a lupičem Alkoholínem. Budeme muset také zvítězit nad Kouřovými bandity. Věk, kdy poprvé dítě vyzkouší pít alkohol či kouřit cigaretu rapidně klesá...proto je důležité s drogovou prevencí začít ještě před tímto věkem a tím dětem pomoci včas vytvořit k této problematice jasné postoje. 

 

Mediální džungle:

téma facebook, počítač, televize - program je dlouhý 45 min. Filip je jako každý jiný kluk, takže hodně volného času tráví u počítače nebo u televize. Naštěstí díky svým kamarádům zjistí, že se dají ve volné čase dělat zábavnější věci. Také zjistí, jak neustálé hraní her a koukání na televizi přeplnilo jeho knihovnu "Paměť". Jednoduchým způsobem vysvětlen princip, na kterém paměť funguje.