2.třída

 

Věkové zvláštnosti: snadná unavitelnost - ale rychlá obnova, svědomí a odpovědnost ještě nejsou rozvinuty, velká fantazie, přizpůsobení se skupině, zájem o hry - napodobovat někoho nebo něco. 

 

Programy primární prevence pro 2. třídu:

 

"Kamarádi"

téma přátelství, proti šikaně - program dlouhý 45 min. S Filipem a jeho kamarády navštívíme zakletý ostrov Šťastného života, kterého můžou prokletí zbavit jen opravdoví kamarádi. Třída bude muset plnit různé úkoly, na kterých si sami prověří, jak na tom s opravdovým kamarádství jsou. Podaří se nám ostrov vysvobodit? 

 

"Na hřišti" 

téma bezpečnost, proti únosům - program je dlouhý 45 min. Volně navazuje na téma z 1. třídy " Na pouti". S dětmi pomocí her, nacvičíme reakce na další možné nebezpečné situace, které je mohou potkat. Bezpečnost dětí se nesmí podceňovat. 

 

"Modrá babička"

téma ekologie - program dlouhý 45 min. Modrá babička země je nemocná, čímž je ohrožen celý svět. Filip a jeho kamarádi budou zjišťovat co se Modré babičce stalo a zda se jí dá nějak pomoci. Je důležité si osvojovat návyky, jak co nejméně zatěžovat životní prostředí.