4.třída

 

Věkové zvláštnosti: zvyšuje se pozornost, extraverze, stabilní kamarádství, začíná vznikat struktura kolektivu, optimismus, potřeba identifikovat se se skupinou. 

 

Programy primární prevence pro 4. třídu

 

Výtržníci:

téma přátelství,komunikace - program je dlouhý 45 min. Filip má mnoho kamarádů se kterými dělají spoustu lumpáren. Jenže každá sranda jednou končí. Cílem programu je naučit se řešit různé konflikty, které můžou mezi dětmi vznikat, umět respektovat autority. 

 

Ve městě: 

téma bezpečnost - program je dlouhý 45 min. S jakým rizikem se můžeme nejen ve městě potkat. Praktické procvičování nebezpečných situací,jak jim předcházet, případně jak je řešit.